Plakat promujący uruchomienie projektu PAUart – udostępnienia online ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych przechowywanych w Polskiej Akademii Umiejętności. 
Poster promoting the launching of PAUart – a project presenting online scientific and artistic  iconographic collections stored in the Polish Academy of Arts and Sciences.

You may also like

Back to Top