Szuflada Szymborskiej. Identyfikacja wizualna wystawy | 2013
Szymborska's Drawer. Exhibition Identity 
 
Muzeum Narodowe w Krakowie | National Museum in Krakow
 
 
 
 
 
 
 
plakat | poster
 
 
 
książeczka | booklet
 
 
 
zaproszenie | invitation
 
 
 
 
zakładka | bookmark
 
 
zobacz projekt aranżacji wystawy / see exhibition design
Back to Top