Fortunata Obrąpalska
Pomiędzy piktorializmem a awangardą | Between pictorialism and avant-garde
Katalog wystawy | Exhibition booklet | 2011
Projekt dla Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
Commisioned by the Museum of History of Photography in Krakow

book design - Anna Maria Bojarowicz, Marcin Przybyłko
editorial design - Anna Maria Bojarowicz
[pl]
Wystawa ze zbiorów Muzeum Histroii Fotografii im Walerego Rzewuskiego w Krakowie. Wystawa odbyła się w Muzeum Sztuki w Kluzu-Napoka w terminie od 6 lipca do 8 sierpnia 2011.

[en]
The exhibition of Walery Rzewuski Museum History of Photography in Krakow was taking place in Museum of Art in Cluj-Napoca from 6 July until 8 August 2011.

You may also like

Back to Top